آنوریسم مغزی جراحی های مغز

ديواره سرخرگهاي بدن و از جمله مغز از لايه‌هاي مختلفي تشكيل شده است. در برخي از افراد لايه هاي داخلي سرخرگها دچار ضعف هستند. در اثر جريان خون بخصوص اگر با فشار بالا همراه باشد، لايه سطحي تحت فشار قرار گرفته و مانند يك تاول از سطح رگ بيرون مي‌زند. اين بيرون زدگي را آنوريسم مي‌نامند. ديواره آنوريسم بسيار نازك و حساس بوده و ممكن است در اثر بالا رفتن فشار داخلي پاره شود. اين پارگي موجب خونريزي شديدي شده كه مي‌تواند كشنده باشد. درمان اين بيماري به دو شكل صورت مي‌گيرد. در روش قديمي تر بوسيله گيره مخصوص و ظريفي كه كليپ ناميده مي‌شود و در محل گردن آنوريسم قرار داده مي‌شود، آنوريسم از شريان اصلي جدا شده و احتمال خونريزي از بين مي‌رود. اين عمل كه بسيار حساس است درمان قطعي آنوريسم است. روش دوم جديدتر و كم خطر تر است. در اين روش كه به كويلينگ معروف است تارهاي بسيار ظريفي را بوسيله كاتترهاي مخصوصي داخل آنوريسم كرده و باعث انعقاد خون در درون آنوريسم مي‌شوند. احتمال عود آنوريسم در اين روش بالا است اما عمل كه در زمان آن‍ژيوگرافي انجام مي‌شود با خطر كمتري همراه است. انتخاب روش درمان آنوريسم بستگي به محل و شكل و اندازه آن دارد.

آنوریسم مغزی