جراحی دیسک گردن

بيمار يك روز قبل از عمل بستري مي‌شود. كساني كه بيماري خاصي مانند بيماري قلبي، فشار خون بالا، ديابت يا بيماري‌هاي ديگر نداشته باشند مي‌تونند روز عمل بستري شوند. اين بيماران بايد به صورت ناشتا ساعت 7 صبح به بيمارستان، قسمت پذيرش مراجعه نمايند. با انجام برخي آزمايشات و مشاوره‌هاي لازم بيمار آماده عمل مي‌شود. ازآنجا كه اغلب ديسك‌هاي گردن از جلو عمل مي‌شوند، موهاي قسمت جلو گردن بايد تراشيده شود.

جراحي ديسك گردن با برشي كه به صورت عرضي در جلوي گردن داده مي‌شود شروع شده و پس از كنار زدن عضلات و عروق، ستون فقرات گردن قابل رؤيت خواهد شد. با استفاده از راديوگرافي حين عمل محل ديسك و مهره مربوطه مشخص مي‌شود.  با كمك ميكروسكوپ جراحي، ديسك معيوب تخليه شده زوائد استخواني كه باعث فشار روي نخاع يا ريشه‌هاي عصبي شده‌اند برداشته مي‌شوند. ديسك تخليه شده به وسيله پروتز جايگزين مي‌شود. اين پروتز مي‌تواند ثابت يا متحرك باشد. اما اغلب از پروتزهاي ثابت استفاده مي‌شود. براي جوش خورن مهره‌ها و جلوگيري از جابجايي پروتز در آينده از استخوان مصنوعي استفاده مي‌شود.

پس از اتمام جراحي با استفاده از گردن بند طبي سخت از حركتهاي احتمالي گردن جلوگيري مي‌شود. بيمار بايد تا صبح روز پس از عمل ناشتا بماند. صبح روز بعد از عمل، بيمار ويزيت شده و رژيم غذايي مايعات براي بيمار شروع مي‌شود. پس از راه‌اندازي بيمار و اطمينان از وضيت جسماني بيمار مرخص مي‌شود. بيمار با گردن بند طبي سخت در منزل استراحت نسبي خواهد داشت و نياز به استراحت مطلق نيست.

پس از يك هفته بيمار در مطب يا كلينيك بيمارستان ويزيت شده و دستورات لازم در مورد ورزش، گردن بند طبي، راديوگرافي كنترل و مراجعه بعدي به اوداده خواهد شد. براي اطلاع از كارهايي كه بيمار در منزل بايد انجام دهد به قسمت “مراقبت هاي پس از عمل”  مراجعه فرماييد

عوارض جراحي ديسك گردن شايع نيست اما مي‌تواند شامل آسيب به عصب صوتي، مري و يا عروق گردن باشد. اما همانگونه كه اشاره شد اين عوارض بسيار نادرهستند.