تنگی کانال گردن

ستون فقرات گردن حاوی نخاع گردنی است. نخاع گردن منشا اعصاب حسی و حرکتی اندام فوقانی است. همچنین اعصابی که به اندام تحتانی می روند از نخاع گردنی عبور می کنند. بنابراین بیماری های این ناحیه می تواند باعث اختلال حس و حرکت در هر چهار اندام شود. تنگی کانال گردن بیماریی است که درآن در اثر عوامل ژنتیکی یا فرسودگی ستون فقرات کانال نخاعی تنگ شده و نخاع گردن تحت فشار قرار می گیرد. علائم این بیماری عبارتند از درد گردن، اختلال حس دستها به صورت کرختی، سوزن سوزن شدن و مورمور. در اندام تحتانی علائم بیشتر به صورت  سفتی عضلانی و اختلال حرکتی است.

تشخیص بیماری بوسیله رادیوگرافی ساده و تصویربرداری مغناطیسی  است. درمان جراحي تنگی کانال گردن بوسیله لامینکتومی است که در آن با بررشی که در پشت گردن داده می شود، زائده های خلفی( پشتی) مهره ها برداشته شده و نخاع آزاد می شود. از آنجا که این عمل ممکن است موجب ناپایداری ستون فقرات گردن شود، ممکن است جراح از پیچ و میله تیتانیوم برای استحکام مهره ها استفاده کند. گاهی ممکن است از لامینوپلاستی بجای لامینکتومی استفاده شود. در این روش زوائد خلفی به شکل خاصی برداشته شده و مجددا با فاصله در محل خود قرار می گیرند. علاوه بر این در برخی بیماران بخصوص در کسانی که همزمان دچار دررفتگی دیسک گردن هم هستند ممکن است به عملی از جلو گردن برای رفع کامل فشار بر نخاع نیاز باشد.

عارضه مهم عمل لامینکتومی گردن صدمه نخاعی است كه باعث ضعف حرکتی بیمار می شود. استفاده از روشهای میکروسکوپی و احتیاط و تبحر فوق العاده جراح برای موفقیت آمیز بودن جراحی الزامی است.