اسپونديلوليستزيس

Spondylolisthesis

spondylolisthesis

اسپونديلوليستزيس به معناي سرخوردگي مهره‌ها است. به طور معمول مهره‌هاي ستون فقرات به وسيله زوائدي كه در پشت جسم مهره قرار دارد به يكديگر متصل شده‌اند. اين اتصال از جابجايي مهره بر روي يكديگر جلوگيري مي‌كند. ذر صورتي كه اين زوائد در دوران جنيني به يكديگر متصل نشده باشند، به تدريج مهره بالايي روي مهره پاييني سرخورده و به جلو حركت مي‌كند. اين جابجايي باعث تنگ شدن مجراي كانال نخاعي و فشار روي ريشه‌هاي عصبي مي‌شود. درد پاها و ضعف اندام تحتاني از علائم اين بيماري است، اما قبل از بروز اين عوارض اغلب بيماران از كمردرد مزمن كه سالها ادامه داشته است رنج مي‌برند.

index

درمان درابتدا به كمك فيزيوتراپي و ورزش است. در اين مرحله تلاش مي‌شود با تقويت عضلات به استحكام ستون فقرات كمك كرده و از جابجايي بيشتر مهره‌ها جلوگيري كرد. درصورت پيشرفت بيماري و عدم پاسخ به درمان هاي مذكور از جراحي استفاده مي‌شود. در جراحي به كمك پيچها و ميله‌هاي تيتانيوم  مهره ها به يكديگر متصل شده و  با استفاده از پيوند استخوان كه امروزه از استخوان مصنوعي براي اين منظور استفاده مي‌شود، يك اتصال استخواني بين مهره‌هاي معيوب ايجاد مي‌شود.

اگرچه درد بيمار پس از عمل از جراحي ديسك كمر بيشتر است اما اين درد گذرا بوده واغلب نتيجه درمان مطلوب است.

spondylolysis_fusionlat

عوارض جراحي عبارتند از عفونت، خونريزي، آسيب به ريشه‌هاي عصبي و شكستگي ويا دررفتگي پيچها. خوشبختانه با پيشرفتهايي كه اخيرا در زمينه تكنيك هاي جراحي و وسايل مورد استفاده رخ داده است، اين عوارض بسيار نادر هستند.