هماتوم سابدورال مزمن

هماتوم سابدورال مزمن Chronic Sudural Hematoma

به تجمع تدريجي لخته خون و مايعات حاصل از تجزيه خون بين مغز و سخت شامه هماتوم سابدورال مزمن مي‌گويند. اين بيماري معمولا چند هفته پس از ضربه سر خود را نشان مي‌دهد به همين دليل به آن مزمن گفته مي‌شود.

هماتوم سابدورال2

علت:

وريدهاي مغزي در سطح مغز خون را از مغز به سمت وريدهايي كه به جمجمه چسبيده اند  منتقل مي‌كنند. در سنين بالا بدليل كوچك شدن مغز اين وريدها طويل شده و در اثر حركت مغز ناشي از ضربه پاره شده و خونريزي مي‌كنند. اين لخته خون بين مغز و سخت شامه كه به سطح داخلي جمجمه  چسبيده است قرار دارد. بتريج اين لخته تجزيه شده و بدليل جذب آب حجيم شده و با فشار روي مغز علائمي براي بيمار ايجاد مي‌كند. عوامل زمينه ساز اين نوع خونريزي عبارتند از: سن بالا، داروها يا بيماريهايي كه قدرت انعقاد خون را كاهش مي‌دهند مانند آسپيرين و عواملي كه باعث آتروفي مغز شوند.

علائم بيماري:

  • كاهش هوشياري و خواب آلودگي و گيجي
  • كاهش حافظه
  • اختلال در تكلم
  • اختلال در راه رفتن
  • ضعف اندام‌ها
  • سردرد
  • تشنج

 

تشخيص:

علاوه بر شرح حال و معاينه باليني:

  • سي تي اسكن مغز
  • ام ار اي مغز

درمان:

درمان بيماري تخليه خونريزي توسط سوراخ كوچكي است كه در جمجمه ايجاد مي‌شود كه به آن برهول مي‌گويند. گاهي ممكن است نياز به كرانيوتومي باشد.

در درمان اين بيماري از داروهاي ضد تشنج براي جلوگيري يا كنترل تشنج نيز استفاده مي‌شود.

پيش‌آگهي بيماري:

اغلب درمان موفقيت آميز است. گاهي پس از عمل بخصوص در بيماراني كه مشكلي در سيستم انعقاد خون دارند، خونريزي و هماتوم مجددا تشكيل مي‌شود كه نياز به تخليه مجدد دارد. از آنجا كه اغلب اين بيماران سن بالايي دارند و يا همزمان بيماري هاي قلبي و عروقي دارند ممكن است بيماران پس از عمل دچار عوارض اين بيماريهاي زمينه‌اي خود شوند كه پزشك و تيم درمان گر بايد مراقب آن باشند.

هماتوم سابدورال