امکانات بیمارستان عرفان در زمینه جراحی های مغز و ستون فقرات

بيمارستان عرفان يكي از بيمارستان‌هاي درجه 1 تهران است كه امكانات تشخيصي و درماني پيشرفته‌اي را زمينه‌هاي مختلف از جمله جراحي مغز و اعصاب و ستون فقرات براي بيماران خود فراهم كرده است.

بخش جراحي مغز واعصاب و ستون فقرات براي جراحي هاي خود از روشهاي نويني بهره مي‌گيرد. از جمله اين امكانات مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

 

  • نوروناويگيشن:

                 با استفاده از اين دستگاه محل ضايعات مغزي مانند تومورها قبل از باز كردن سر تشخيص داده شده و براي رسيدن به ضايعات عمقي نياز به برشهاي وسيع و احيانا جستجو براي يافتن ضايعه نيست.

 

  • كوزا:

                   به كمك اين دستگاه امواج ماورائ صوتي كه اين دستگاه توليد مي‌كند ضايعات سخت خورد شده و به وسيله قسمت مكنده اين دستگاه ضايعه خارج مي‌شود

  • نورومانيتورينگ:

               اين وسيله در جراحي‌هاي مغز و بخصوص نخاع كاربرد بسيار مهمي دارد. با استفاده از اين وسيله جراح قبل از هر آسيبي به نخاع و اعصاب مغزي از خطر آگاه شده و احتمال صدمه از بين مي‌رود.

 

  • نورواندوسکوپ

 

  • لیزر دیسککتومی

 

Erfan Hospital