بیمارستان عرفان و بیمه ها

Erfan

بيمارستان عرفان با اغلب بيمه‌هاي تكميلي و بانك ها طرف قرارداد است. اما از آنجا که قرداد بیمه ها اغلب در حال تغییر است بهتر است با قسمت حسابداری بیمارستان نیز هماهنگ کنید.

بيمه هاي طرف قرارداد عبارتند از:

 • بیمه ایران
 • بیمه دانا
 • بیمه سینا
 • بیمه آسیا
 • بیمه البرز
 • بیمه پارسیان
 • بیمه سامان
 • بیمه ملت
 • بیمه رازی
 • بیمه دی
 • بیمه فولاد
 • بیمه کمک رسان ایران (SOS)
 • بیمه گروه دایا
 • بیمه هواپیمایی آسمان
 • بانک مرکزی
 • بانک ملی
 • بانک ملت
 • بانک تجارت
 • بانک رفاه
 • بانک کشاورزی
 • بانک سپه
 • بانک صنعت و معدن
 • بانک مسکن
 • بانک توسعه صادرات ایران
 • صنایع ملی مس ایران
 • شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
 • بانک سازمان بازنشستگی شرکت نفت