طرح سلامت و تعرفه های جدید

طرح سلامت

       دولت محترم یازدهم از همان ابتدای کار دست به اقدامات بنیادی در عرصه خدمات بهداشتی درمانی زده است. در این راستا طرح سلامت در چند مرحله شروع شده که در مرحله اخیر قصد دارد تا رابطه مستقیم مالی بین بیمار و پزشک را حذف کند. در سالهای اخیر تعرفه های درمانی متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته بود و حتی در دو سه سال گذشته این تعرفه هیچ تغییری نداشت. این امر موجب شده بود تا تعرفه های درمان بسیار پایین و ناچیز باشند. از طرف دیگر شرکتهای بیمه و بیمه های تکمیلی نیز در پرداخت حق الزحمه پزشکان کوتاهی کرده و حتی همان تعرفه های ناچیز را رعایت نمی کردند. حق الزحمه بیمارانی که با بیمه تکمیلی بستری می شدند پس از چند ماه تاخیر و با کسورات زیاد پرداخت می شد و اعتراضات پزشکان نیز راه به جایی نمی برد. این امر باعث شده بود تا پزشکان حق الزحمه خود را جداگانه از بیماران مطالبه کنند. از آنجا که این کار بدون ضابطه مشخصی انجام می شد، گاهی مبالغ مطالبه شده خارج از عرف و بی رویه و بعضاً سرسام آور بود. از طرف دیگر پایین بودن تعرفه ها و خودکفایی بیمارستان های دولتی موجب پایین آمدن کیفیت خدمات درمانی در آن بیمارستانها شده و بیماران را به سمت بخش خصوصی سوق می داد.

        پزشکانی که با بیمارستان های دولتی قرداد بسته و متعهد شده بودند که با تعرفه های دولتی ارائه خدمات نمایند از بیماران مبالغی را جداگانه دریافت می کردند که غیر قانونی بود و تحت عنوان زیرمیزی معروف شد. در این میان پزشکانی نیز که تعهدات قانونی خود را در مناطق دورافتاده سپری کرده بودند و دیگر تعهدی نداشتند و در بخش خصوصی مشغول خدمت بودند نیز در صورت درخواست حق الزحمه خود با اتهام گرفتن زیرمیزی مواجه شده و تقبیح می شدند. در این میان تبلیغات رسانه ای نیز بر ضد پزشکان جایگاه آنان را بیش از پیش در نزد افراد جامعه تنزل داده و موجب بی اعتمادی بیماران به پزشکان شده بود. تعداد پزشکانی که دستمزدهای نامعقول و بالا دریافت می کردند بسیار کم بود اما این گناه به پای تمام پزشکان نوشته شد و همه را به یک چوب راندند. اگرچه تعدیل صورت گرفته در طرح جدید سلامت همچنان از آنچه باید بر اساس نرخ تورم انجام می شد بسیار کمتر است اما از آنچه در گذشته بود مطلوب تر است. اینجانب و اغلب همکارانی که با آنان در تماس هستم موافق این طرح بوده و از اینکه با بیماران ارتباط مالی نداریم بسیار خوشنود هستیم و خود را موظف به رعایت تعرفه های جدید می دانیم. البته ناگفته نماند که در تعدیلهای صورت گرفته عدالت کاملا رعایت نشده و در برخی اعمال جراحی نه تنها افزایشی صورت نگرفته بلکه شاهد کاهش حق الزحمه نیز هستیم اما از آنجا که از طرف مسئولین قول مساعد در زمینه اصلاح نواقص داده شده است، ما همچنان با همین شرایط مشغول خدمتیم.

      حال که پزشکان تعرفه های جدید را اعایت می کنند، امید است تا شرکتهای بیمه نیز به زعم خود با رعایت تعرفه ها و پرداخت به موقع و کامل حق الزحمه پزشکان موجب ادامه این طرح شده و دست پزشکان خدوم را در خدمت به بیماران عزیز نبندند. در این راه لازم است تا همانگونه که نظارت شدیدی بر اعمال پزشکان می شود، شرکتهای بیمه نیز تحت نظر باشند ومکلف به انجام تعهدات خود گردند. خوب است در این میان رسانه ها نیز صرفا برای جلب مخاطب بیشتر دست به تهیه برنامه های جنجالی نزده و ارتباط بیمار و پزشک را مخدوش نکنند. بی اعتمادی بیمار به پزشک موجب عدم انجام دستورات درمانی شده و باعث ضرر مادی و در بسیاری موارد جانی برای بیماران می شود. بیماری که به پزشک خود اعتماد ندارد به دام افراد سودجویی می افتد که با درمانهای غیر علمی خود آسیب های جدی و گاها غیر قابل جبرانی به بیمار می زنند. لذا بهتر است رسانه ها در تهیه برنامه های خود دقت بیشتری به عمل آورده و کاری نکنند که عملکرد تعداد معدودی پزشک به پای تمامی پزشکان نوشته شود. در پایان همه امیدوار هستیم با اقدامات صورت گرفته و پیگیری تمام وجوه این طرح شاهد تحولی در روابط بیمار و پزشک و به تبع آن کیفیت و کمیت خدمات درمانی در کشور عزیزمان باشیم.