میکروویو

Microwave

    به امواج الکترو مغناطیسی گفته می شود که تواتر انها 300MHZ-300GHZ و طول موج انها 1mm-1m باشد.این امواج در ارتباطات، رادار، دستگاههای موبایل و دستگاههای معروف به ماکروویو در آشپزخانه ها کاربرد دارد.