غده پینه آل Pineal Gland

1

 

        غده پینه آل غده کوچک درون ریزی است که در مرکز مغز قرار گرفته و هورمونی به نام ملاتونین ترشح می کند. تمام مهره داران این غده را دارند. شکل ان شبیه میوه کاج است و جزو معدود ارگانهایی در بدن است که به صورت منفرد وجود دارد. محل قرار گرفتن آن بین دو نیمکره مغز و در عمق است. رنه دکارت فیلسوف معروف فرانسوی آن را محل قرار گرفتن روح می دانست.

 

image001

         این غده هورمون خود را تحت تاثیر نور محیط ترشح می کند بدین ترتیب که تاریکی میزان ترشح را افزایش داده و روشنایی آنرا کم می کند. بدین ترتیب ملاتونین در تنظیم ساعت درونی بدن و ریتم شبانه روز نقش دارد. و بدین جهت به آن چشم سوم هم می گویند. این هورمون همچنین روی ترشح هورمونهای جنسی از هیپوفیز و متابولیسم داروهایی مانند داروهای افسردگی و برخی داروهای روان گردان موثر است. گفته می شود که از زوال عقل و اضمحلال مغزی نیز جلوگیری می کند. بیدار ماندن در شب و تابش نورهای مصنوعی باعث اختلال در ترشح این هورمون شده و آسیبهایی به سلامتی شخص می زند که یکی از زمینه های تحقیقاتی علوم اعصاب است.