دیسک گردن

توجه: دستوراتي را كه ملاحظه مي‌كنيد دستورات عمومي است. ممكن است رعايت نكات ديگري براي شما لازم باشد كه در آن صورت در هنگام ترخيص به شما گفته خواهد شد. نكته ديگر آنكه اين دستورات براي بيماراني كه توسط اينجانب عمل شده‌اند نوشته شده و كساني كه توسط جراحان ديگر عمل شده‌اند بايد از پزشك خود دستورات لازم را بگيرند.

1- بیماران باید تا زمان اولین ویزیت پس از عمل گردن بند طبی نوع سخت داشته باشند. این گردن بند باید به صورت شبانه روزی بسته شود.

2- بیماران نیاز به استراحت مطلق در بستر ندارند.

3- از آنجا که عمل جراحی از جلوی گردن انجام شده است، بیمار ممکن است هنگام بلع غذا احساس درد در گلو و مری بکند، لذا توصیه می شود در روزهای اول پس از عمل رژیم غذایی محدود به مایعات شود. با کم شدن درد می توان از غذاهای نرم و پس از آن از غذای معمولی استفاده شود.

4-در صورتي كه از پانسمان ضد آب استفاده مي‌كنيد از روز بعد از عمل مي توانيد استحمام كنيد.

5-از روز چهارم بعد از عمل مي توانيد به شكل معمول استحمام كنيد و شستشوي محل جراحي بلامانع است. اما پس از استحمام كاملا محل عمل را خشك نموده و سپس پانسمان كنيد. براي خشك كردن محل عمل از وسايل گرم كننده مانند سشوار استفاده نكنيد.

6-داروهاي شما به تعداد لازم نسخه شده‌اند. دقت كنيد كه داروها را به تعدادي كه تجويز شده‌اند از داروخانه تحويل بگيريد. برخي از داروها قبل از روز ويزيت تمام خواهند شد. تكرار آنها لازم نيست.

7-ممكن است در روزهاي بعد از عمل دردهايي را شبيه به دردهاي قبل از عمل حس كنيد. نگران اين دردها نباشيد. اما اگر دردها شديد بودند و يا اينكه هر روز شديدتر شدند با اينجانب تماس بگيريد.

8-در صورت بروز هرگونه عارضه دارويي با اينجانب تماس بگيريد.