سل تراپی تومورهای بدخیم مانند گلیو بلاستو مولتی فورم

نیمی از تومورهای مغزی بدخیم هستند. بدخیم ترین نوع این تومورها گلیوبلاستوم مولتی فورم است. علاوه براین بسیاری از تومورها که در ابتدا درجه بدخیمی بالایی نداشته اند، پس از عود بدخیم تر می شوند. درمان این بیماران یکی از مشکلات بزرگ در جراحی مغز واعصاب است. عمل جراحی به تنهایی کفایت نمیکند چرا که این تومورها در فاصله چند ماه پس از جراحی عود میکنند. اگر از درمانهای دیگری مانند پرتو درمانی و یا شیمی درمانی استفاده شود، طول عمر بیماران به طور چشمگیری افزایش می یابد. اما متاسفانه احتمال عود بیماری همیشه وجود دارد. با پیشرفتهای چشمگیری که در زمینه علوم سلولی ملکولی و ژنتیک در سالهای اخیر بدست امده دریچه های جدیدی بروی پزشکان و بیماران گشوده شده است. یکی از این درمانها که در بیماران تومورهای مغزی امیدوار کننده بوده است، سل تراپی است. در این روش ژن مخصوص ساخت پروتئین هایی که میتوانند در از بین بردن سلولهای سرطانی مفید باشد بداخل سلولهای بدخیم فرستاده می شوند. معمولا از یک ویروس به عنوان ناقل ژن استفاده می شود. ابتدا ویروسی که قدرت تکثیر بالا و آسیب زایی کمی داشته باشد انتخاب میشود. سپس به روشهای مهندسی زنتیک، ژنهای مضر از ویروس حذف میشوند. سپس ژنهای مطلوب وارد زنجیره ژنتیکی ویروس شده و ویروس به بدن بیمار تزریق شده و یا هنگام جراحی به ناحیه تومور تزریق میشود. ویروس مذکور وارد سلول بدخیم شده و ژنی را که روی آن سوار شده وارد زنجیره ژنتیکی سلول بدخیم میکند. ژن جدید پروتئینی را که برای سلول توموری کشنده است تولید کرده و بدین ترتیب سلول سرطانی از بین میرود.