مننژیوم

مننژيوم تومور خوش‌خيمي است كه از لايه‌هاي احاطه كننده مغز ( مننژ) منشاء مي‌گيرد. نمونه‌اي كه ملاحظه مي‌كنيد توموري است كه در كف جمجمه قرار گرفته است. عروق اصلي مغز در داخل تومور قابل رويت هستند. جراحي اين قبيل تومورها يكي از مشكل‌ترين اعمال مغز است. در سي‌تي اسكن پس از عمل مشاهده مي‌كنيد كه تومور به صورت كامل تخليه شده و شريان مغزي به صورت آزاد در محلي كه تومور قبلا قرار داشته ديده مي‌شود. عمل جراحي بدون هيچ عارضه‌اي بود.

مننژیوم1 مننژیوم2 مننژیوم3