تومور هیپوفیز

هيپوفيز غده‌اي است كه در كف جمجمه قرار دارد و بسياري از اعمال بدن توسط آن كنترل مي‌شود. تومورهاي هيپوفيز اغلب خوش‌خيم بوده و در بسياري از موارد تنها با دارو قابل كنترل هستند اما در برخي موارد نياز به جراحي است. ابداع روش جراحي اين تومورها از طريق بيني كمك بسياري به اين بيماران كرده است. در مورد ارائه شده در زير، شما تصوير برداري مغناطيسي( ام آر آي) بيماري را قبل و بعد از عمل مي‌بينيد كه تومور وي به صورت كامل و بدون عارضه از طريق بيني خارج شده‌است.

تومور هیپوفیز